Club de Futbol Corbera

PREINSCRIPCIÓ CAMPUS SETMANA SANTA 23

DECLARACIÓ I AUTORITZACIÓ

El/la pare/mare/tutor/a que faci l’enviament d’aquest fromulari de preinscripció DECLARA que el/la jugador/a:

1- No pateix cap malaltia cardíaca i/o respiratòria, ni de cap altre tipus que impedeixi o aconselli no realitzar activitats esportives.
2 – No requereix cap tipus d’assistència i/o vigilància mèdica específica que requereixi tractament mèdic continuat.
3 – No pateix cap al·lèrgia ni intolerància alimentària ni a cap medicament o substància que pugui entrar en contacte durant el Campus de futbol.
4 – En cas de patir alguna malaltia, al·lèrgia o requereixi algun tractament es farà constar al personal del club per escrit al camp d’observacions del formulari.

5 – Podrà marxar sol un cop finalitzat l’horari del campus. En cas que no, s‘ha de triar l’opció al formulari.
6 – El/la pare, mare o tutor/a, serà l’encarregat de recollir-lo en finalitzar l’horari del Campus. Si no, indiqueu-ho al camp d’bservacions del formulari.

El/la pare/mare/tutor/a que faci l’enviament del formulari AUTORITZA expressament al C.F. CORBERA per a que, a través del seu personal, pugui prendre fotografies al menor durant les activitats del Campus 2023 per informació i/o promoció de Club, renunciant a qualsevol remuneració i/o reclamació per les fotografies.

PAGAMENT DEL CAMPUS

Ingressar l’import total de la quota al següent compte corrent: ES18 0081 5339 8200 0125 5434 DUBTES: 664 56 23 86 (Tito)
El resguard de l’ingrés haurà d’indicar el NOM i COGNOMS DEL JUGADOR/A.
En cas de no poder-se realitzar el Campus, es retronaran íntegrament els imports pagats.

Recordi que quan ens enviï les seves dades estarà acceptant els termes de la DECLARACIÓ I AUTORITZACIÓ que trobarà abans d’emplenar el formulari

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart